BRIVO KONTROLLPANELER

Kontrollpaneler är navet i din byggnads säkerhetssystem

Anslut till Brivos paneler

Brivos kontrollpaneler är hjärnan bakom din Brivo Access-lösning. Med hjälp av kontrollpaneler kan dina lås, kortläsare och sensorer kommunicera med varandra.

Control Panels

Med Brivos kontrollpaneler kan du acceptera flera olika typer av ID-handlingar, inklusive krypterade smartkort, digital mobil access, nyckelrings-taggar, PIN-koder och RFID/NFC kort.

Välj den kontrollpanel som passar dig bäst

Utforska Brivos övriga produktutbud för åtkomstkontroll

Åtkomstkontroll

Mobil hantering

Videoövervakning

Identitet

Besökshantering

Brivos plattform med öppet API utökar dina alternativ när det gäller programvara och hårdvara för säkerhet

Hur man köper

Prata med Brivo om ditt projekt
Vi kopplar dig till en partner i ditt område
Få den skräddarsydda lösningen du behöver