Hjälp oss att göra världen till en säkrare plats

I takt med att världen blir alltmer komplex blir vårt uppdrag allt viktigare för varje dag som går

"

Hjälp oss att göra världen till en säkrare plats

I takt med att världen blir alltmer komplex blir vårt uppdrag allt viktigare för varje dag som går

"

Brivo är en molnbaserad lösning för säkerhet och fastighetsförvaltning
för kommersiella fastigheter

Vi tillhandahåller dagligt skydd till över 70 000 platser och miljontals aktiva användare

Vårt uppdrag är att skydda liv, tillgångar och fastigheter med de bästa produkterna och tjänsterna

Vi letar alltid efter de främsta talangerna, så vi hoppas att få träffa dig snart!

%

av våra medarbetare anser att detta är en bra arbetsplats

Vi tillhandahåller dagligt skydd till över 70 000 platser och miljontals aktiva användare. Vårt uppdrag är att skydda liv, tillgångar och fastigheter med de bästa produkterna och tjänsterna. Vi letar alltid efter de främsta talangerna, så vi hoppas att få träffa dig snart!

Brivo står i centrum för stor tillväxt

Molntjänster, intelligent analys, Proptech och andra branscher växer i den nya digitala ekonomin. Kliv in genom vår dörr om du vill starta en karriär och älskar att få saker att hända.

  • inhersight logo
Brivo marketplace

Brivo står i centrum för stor tillväxt

Molntjänster, intelligent analys, Proptech och andra branscher växer i den nya digitala ekonomin. Kliv in genom vår dörr om du vill starta en karriär och älskar att få saker att hända.

  • inhersight logo

Come Work With Us

Läs mer om våra förmåner

"

Kommitté för mångfald, rättvisa och inkludering (DEI)

DEI-kommittén främjar mångfald, rättvisa och inkludering för alla Brivos medarbetare oavsett ras, etnisk, religiös eller socioekonomisk bakgrund. Kommittén kommer även att kritiskt granska samspelet mellan dessa grupper för att främja lärande, förståelse och harmoni.

  • inhersight logo

Kommitté för mångfald, rättvisa och inkludering (DEI)

DEI-kommittén främjar mångfald, rättvisa och inkludering för alla Brivos medarbetare oavsett ras, etnisk, religiös eller socioekonomisk bakgrund. Kommittén kommer även att kritiskt granska samspelet mellan dessa grupper för att främja lärande, förståelse och harmoni.

  • inhersight logo

Brivo är en arbetsgivare som erbjuder lika möjligheter för alla. När vi rekryterar till vårt team välkomnar vi de unika bidrag som kandidaterna tillför genom utbildning, åsikter, kultur, erfarenheter, talade språk, etnicitet, ras, kön, könsidentitet och könsuttryck, ursprungsnation, ålder, veteranstatus, hudfärg, religion, förmågor, sexuell läggning och trosuppfattningar.