Brivos tillgänglighetsutlåtande (27/04/2022)

Brivos webbplats är inte utformad för eller avsedd att stödja direktförsäljning till konsumenter eftersom Brivo erbjuder sina produkter via kvalificerade återförsäljare eller till kvalificerade köpare. Brivo har dock åtagit sig att göra vår webbplats tillgänglig för besökare med legitima intressen på webbplatsen, inklusive personer med funktionsnedsättningar. I linje med detta mål har vi vidtagit flera åtgärder för att förbättra vår webbplats och öka dess användbarhet för de som använder tekniska hjälpmedel för att komma åt webbplatsen. Vårt arbete styrs av riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, Web Content Accessibility Guidelines, version 2.1, nivå AA (WCAG 2.1 AA). Vi kommer att fortsätta att förbättra våra digitala tillgångar för att skapa lättillgängliga upplevelser. Om du har problem med att komma åt innehållet på vår webbplats kan du kontakta oss på 866-692-7486 för att få hjälp och lämna dina synpunkter.

För att uppfylla vårt åtagande om tillgänglighet förklarar dessa riktlinjer hur man gör webbinnehåll tillgängligt för personer med en mängd olika funktionsnedsättningar. Genom att följa dessa riktlinjer kan vi säkerställa att webbplatsen är tillgänglig för blinda, synskadade, personer med motoriska funktionsnedsättningar, kognitiva funktionsnedsättningar med flera.

Denna webbplats använder olika tekniker som är avsedda att göra den så tillgänglig som möjligt vid alla tidpunkter. Vi använder ett gränssnitt för tillgänglighet som gör det möjligt för personer med specifika funktionsnedsättningar att anpassa webbplatsens UI (användargränssnitt) och utforma det efter sina personliga behov.

Webbplatsen använder dessutom en AI-baserad applikation som körs i bakgrunden och optimerar tillgänglighetsnivån kontinuerligt. Denna applikation korrigerar webbplatsens HTML, anpassar dess funktionalitet och beteende för skärmläsare som används av blinda användare, och för tangentbordsfunktioner som används av personer med motoriska funktionsnedsättningar.

Navigering med skärmläsare och tangentbord

Vår webbplats använder ARIA-tekniken (Accessible Rich Internet Applications), tillsammans med olika beteendeförändringar, för att säkerställa att blinda användare som besöker webbplatsen med skärmläsare kan läsa, förstå och använda webbplatsens funktioner. Så fort en användare med skärmläsare kommer in på webbplatsen uppmanas de att ange skärmläsarprofilen så att de kan bläddra och använda webbplatsen på ett effektivt sätt. Här kan du se hur vår webbplats uppfyller några av de viktigaste kraven för skärmläsare:

 1. Optimering för skärmläsare: vi kör en process som lär sig webbplatsens komponenter från topp till botten, för att säkerställa kontinuerlig efterlevnad även när webbplatsen uppdateras. I den här processen förser vi skärmläsare med meningsfulla data med hjälp av ARIA-attributen. Vi tillhandahåller t.ex. korrekta formuläretiketter, beskrivningar av ikoner (ikoner för sociala medier, sökikoner, varukorgsikoner etc.), valideringsvägledning för formulärinmatningar, elementfunktioner som knappar, menyer, modala dialogrutor (popup-fönster) och mycket annat.

Bakgrundsprocessen skannar dessutom alla bilder på webbplatsen. Den tillhandahåller en korrekt och meningsfull bild-objekt-igenkänningsbaserad beskrivning som en ALT-tagg (alternativ text) för bilder som inte beskrivs. Den extraherar även text som är inbäddad i bilden med hjälp av OCR-teknik (optisk teckenigenkänning). För att aktivera justeringar av skärmläsaren kan användaren när som helst trycka på tangentbordskombinationen Alt+1. Användare av skärmläsare får dessutom automatiska meddelanden om att aktivera skärmläsarläget så fort de kommer in på webbplatsen.

Dessa justeringar är kompatibla med populära skärmläsare som JAWS, NVDA, VoiceOver och TalkBack.

 1. Optimering av tangentbordsnavigering: Bakgrundsprocessen justerar även webbplatsens HTML och lägger till olika beteenden med hjälp av JavaScript-kod för att göra webbplatsen användbar med tangentbordet. Det innebär att du kan navigera på webbplatsen med Tab och Shift+Tab, använda rullgardinsmenyer med piltangenterna, stänga dem med Esc, aktivera knappar och länkar med Enter, navigera mellan radio- och kryssrutor med piltangenterna och fylla i dem med mellanslagstangenten eller Enter.

Tangentbordsanvändare kan dessutom när som helst klicka på Alt+2 för att komma åt menyerna för att hoppa över innehåll, eller som första element på webbplatsen när de navigerar med tangentbordet. Bakgrundsprocessen hanterar även utlösta popup-fönster genom att flytta tangentbordets fokus mot dem så snart de dyker upp, så att fokus inte hamnar utanför.

Användare kan dessutom använda kortkommandon som ”M” (menyer), ”H” (rubriker), ”F” (formulär), ”B” (knappar) och ”G” (grafik) för att hoppa till specifika element.

Profiler för funktionsnedsättningar som stöds på vår webbplats

 •   Epilepsisäker profil: denna profil gör det möjligt för personer med epilepsi att använda webbplatsen på ett säkert sätt genom att eliminera risken för anfall till följd av blinkande eller flimrande animationer och riskabla färgkombinationer.
 •   Profil för synskadade: denna profil anpassar webbplatsen så att den är tillgänglig för de flesta synskadade, t.ex. personer med nedsatt syn, tunnelseende, grå starr, glaukom och andra synnedsättningar.
 •   Profil för kognitiva funktionsnedsättningar: denna profil innehåller olika hjälpfunktioner som hjälper användare med kognitiva funktionsnedsättningar som bland annat autism, dyslexi och CVA att lättare fokusera på de väsentliga delarna.
 •   ADHD-vänlig profil: denna profil minskar distraktioner och brus avsevärt för att göra det lättare för personer med ADHD och neurologiska funktionsnedsättningar att bläddra, läsa och fokusera på de väsentliga delarna.
 •   Profil för blinda användare (skärmläsare): denna profil anpassar webbplatsen så att den är kompatibel med skärmläsare som JAWS, NVDA, VoiceOver och TalkBack. En skärmläsare är installerad på den blinda användarens dator, och denna webbplats är kompatibel med den.
 •   Profil för navigering med tangentbord (rörelsehindrade): denna profil gör det möjligt för rörelsehindrade att använda webbplatsen med tangentbordstangenterna Tab, Shift+Tab och Enter. Användare kan dessutom använda kortkommandon som ”M” (menyer), ”H” (rubriker), ”F” (formulär), ”B” (knappar) och ”G” (grafik) för att hoppa till specifika element.\

 

Övriga justeringar av användargränssnitt, design och läsbarhet

 1. Justeringar av teckensnitt – användare kan öka och minska storleken, ändra familj (typ), justera avstånd, justering, radhöjd med mera.
 2. Färgjusteringar – användarna kan välja olika färgkontrastprofiler som ljus, mörk, inverterad och monokrom. Användarna kan dessutom byta färg på titlar, texter och bakgrunder med fler än sju olika färgalternativ.
 3. Animationer – epileptiska användare kan stoppa alla animationer med en knapptryckning. Animationer som styrs av gränssnittet inkluderar videor, GIF-filer och CSS-blinkande övergångar.
 4. Innehållsmarkering – användare kan välja att markera viktiga element som länkar och titlar. De kan också välja att endast markera fokuserade eller svävande element.
 5. Ljudavstängning – användare med hörapparater kan få huvudvärk eller andra problem på grund av automatisk uppspelning av ljud. Med hjälp av detta alternativ kan användare stänga av ljudet på hela webbplatsen direkt.
 6. Kognitiva funktionsnedsättningar – vi använder en sökmotor som är kopplad till Wikipedia och Wiktionary, så att personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan tyda betydelsen av fraser, initialer, slang och liknande.
 7. Övriga funktioner – vi låter användarna ändra markörens färg och storlek, använda ett utskriftsläge, aktivera ett virtuellt tangentbord och många andra funktioner.

 

Hjälpmedel och kompatibilitet med webbläsare

Vi strävar efter att stödja så många webbläsare och tekniska hjälpmedel som möjligt, så att våra användare kan välja de verktyg som passar dem bäst, med så få begränsningar som möjligt. Därför har vi arbetat outtröttligt för att kunna stödja alla större system som står för över 95 % av marknadsandelen, inklusive Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera och Microsoft Edge, JAWS och NVDA (skärmläsare), både för Windows- och MAC-användare.

Anteckningar, kommentarer och feedback

Trots att vi gör vårt allra bästa för att alla ska kunna anpassa webbplatsen efter sina behov kan det fortfarande finnas sidor eller avsnitt som inte är helt tillgängliga, som håller på att göras tillgängliga eller som saknar en lämplig teknisk lösning för att göras tillgängliga. Vi arbetar dock kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten, lägga till, uppdatera och förbättra alternativ och funktioner samt utveckla och införa ny teknik. Syftet med allt detta är att uppnå en optimal nivå av tillgänglighet i enlighet med den tekniska utvecklingen. Om du vill kontakta webbplatsens ägare ber vi dig att använda följande e-postadress marketing@brivo.com

Produkt

På Brivo anser vi att våra produkter ska vara enkla att använda för alla. Vi håller på att göra våra produkter tillgängliga och förenliga med World Wide Web Consortium (W3C) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) nivå AA.

Detta är ett fortlöpande, iterativt arbete som bland annat innebär att funktionerna ska vara tangentbords- och skärmläsarvänliga, ha tillräcklig färgkontrast, enkla instruktioner och läsbara teckenstorlekar.

Vi tar gärna emot din feedback gällande våra produkters tillgänglighet. Om du stöter på några problem, vänligen mejla accessibility@brivo.com.

För mer information om Brivos rapporter om överensstämmelse med krav på tillgänglighet, klicka på knappen nedan: